İnternet Sitesi Aydınlatma Bildirimi

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Varnet Cam Sera Sistemleri İnşaat İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 3 Kısım 34 Cad. No: 6 Döşemealtı / Antalya

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,

  • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,

  • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi faaliyeti kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir:

  • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,

  • İlgili kişi tarafından “İletişim”, “Teklif Al” veyahut “İş Başvuru Formu” kısmının kullanılarak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Diğer Hakları

İlgili kişiler, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarını yukarıda yazılı adrese yasal usule uygun olarak başvurmak suretiyle işletebilirler.